Shuruudaha iyo Xaaladaha

Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Sebtember 19, 2019

Fadlan u aqri shuruudahan Isticmaalka (“Shuruudaha”, “Shuruudaha Adeegga”) si taxaddar leh ka hor intaadan isticmaalin websaydhka https://emauselca.org (“adeegga”) ee ay ku shaqeeyaan My Blog (“annaga”, “annaga”, “annaga”, ama “ anaga ”).

Helitaankaaga iyo isticmaalka Adeegga wuxuu ku xiran yahay aqbalaaddaada iyo u hoggaansanaanta shuruudahaan. Shuruudahaan waxay khuseeyaan dhammaan martida, dadka isticmaala iyo kuwa kale ee isticmaala ama adeegsada.

Adiga oo adeegsanaya ama isticmaalaya Adeegga aad ku raacsan tahay in lagu xidho shuruudahaan. Haddii aadan ku raacsaneyn qeyb ka mid ah shuruudaha markaas ma heli kartid adeegga.

Isku-xiryada Shabakadaha Internetka ee kale

Adeeggeenu wuxuu lahaan karaa xiriiriyeyaal websaydhada websaydhada saddexaad ama adeegyo aan lahayn ama laga xukumo My Blog.

My Blog ma leh wax xakameyn ah, mana leh mas'uuliyad ku saleysan, waxyaabaha ku jira, siyaasadaha asturnaanta, ama ku-dhaqannnada websaydhyada ama adeegyada dhinac saddexaad ama adeegyo kasta. Waxaad sii qiraysaa oo ogolaatay in My Blog ma noqon doono mas'uuliyad ama mas'uul kama noqon karo, si toos ah ama si aan toos ahayn, wixii dhaawac ama khasaaro ah ee sababay ama lagu eedeeyey inuu sababay ama la xiriiray adeegsiga ama ku tiirsanaanta wax kasta oo la mid ah, alaabo ama adeegyo laga heli karo ama iyada oo loo marayo websaydhyada ama adeegyada noocaas ah.

Waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad aqriso shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadaha gaarka ah ee boggaga internetka ama adeegyada aad booqaneyso.

Joojinta

Waxaan joojin karnaa ama u hakin karnaa helitaanka adeeggeena isla markiiba, iyada oo aan lahayn ogeysiis ama masuuliyad hore, sabab kasta ha ahaato, oo ay ku jirto xaddidaad la'aan haddii aad jebiso Shuruudaha.

Dhammaan qodobada Shuruudaha dabiiciga ah ee ka baxaya joojinta waa inay ka baxaan joojinta, oo ay ka mid tahay, aan xadidnayn, shuruudaha lahaanshaha, khasaarihii damaanad-qaadka, damaanad qaadka iyo xaddidaadda mas'uuliyadda.

Afeef

Isticmaalka adeeggaagu wuxuu ku jiraa khatartaada keliya. Adeeggu wuxuu bixiyaa "AS IS" iyo "AS AVAILABLE". Adeegga waxaa la bixiyaa iyada oo aan la bixin wax damaanad ah, ha ahaato mid muujin kara ama qeexan, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, damaanad qaadyada ganacsiga, garashada ujeedo gaar ah, aan jebin ama qaabka waxqabadka.

Sharciga Maamulka

Shuruudahan waxaa lagu maamuli doonaa loona dhisi doonaa si waafaqsan shuruucda Nederlaand iyadoon loo eegeynin khilaafkooda sharciga qaanuunka.

Ku guuldareysigeena inaan hirgelino xuquuq kasta ama bixinta shuruudahaas lama tixgelin doono ka-dhaafitaanka xuquuqdaas. Haddii shuruudaha shuruudahaas loo hirgeliyo inay noqdaan kuwo aan sharci ahayn ama aan awood u lahayn maxkamadda, qodobada soo hadhay ee Shuruudahaasi waxay ahaanayaan kuwo hirgalay. Shuruudahani waxay ka dhigan yihiin dhammaan heshiis noo dhexeeya oo ku saabsan adeeggayaga, waxaanu bedelnaa oo aan bedeli doonaa heshiisyada hore ee laga yaabo in aan naga dhexeeyo ee ku saabsan Adeegga.

Isbedelada

Waxaan xaq u leenahay, si ikhtiyaari ah, inaan wax ka badalo ama badalno Shuruudahaan wakhti kasta. Haddii dib-u-eegis uu yahay wax aan isku dayno waxaanu isku dayi doonaa inaanu ugu yaraan ogeysiino 30 ka hor intaan wax shuruudo cusub ah samayn. Maxaa ka tarjumaya isbeddel mug leh ayaa lagu go'aamin doonaa go'aankayaga kali ah.

Adiga oo sii wadaya helitaanka ama isticmaalka adeegyadeena kaddib marka dib-u-habeyntaas ay noqdaan mid wax ku ool ah, waxaad ogolaatay in lagu xiro shuruudaha dib loo eegay. Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudaha cusub, fadlan jooji isticmaalka adeegga.

Nala soo xiriir

Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan Shuruudaha, fadlan nala soo xiriir.

Recent Comments