Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: September 19, 2019

Les disse vilkårene for bruk ("Vilkår", "Vilkår for bruk") nøye før du bruker https://emauselca.org nettstedet ("Tjenesten") som drives av Min Blogg ("oss", "vi" eller " våre").

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Min blogg.

Bloggen min har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at Min Blogg ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen til vår Service umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter deres natur skal overholde oppsigelsen, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbetingelser, garantibeviser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av Tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på grunnlag av "AS IS" og "AS AVAILABLE". Tjenesten er gitt uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-brudd eller gjennomføring av ytelse.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Nederland uten hensyn til dets konflikt med lovbestemmelser.

Manglende håndheving av enhver rett eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke håndheves av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Service, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er viktig, vil vi forsøke å gi minst 30 dager varsel før eventuelle nye vilkår som trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse endringene har blitt effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss.

Nylige kommentarer