നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: സെപ്റ്റംബർ 19, 2019

എന്റെ ബ്ലോഗ് (“ഞങ്ങളെ”, “ഞങ്ങൾ”, അല്ലെങ്കിൽ “പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന https://emauselca.org വെബ്സൈറ്റ് (“ സേവനം ”) ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനകൾ (“ നിബന്ധനകൾ ”,“ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ ”) ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ”).

ഈ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലും അനുസരിക്കേണ്ടതുമാണ് സേവനത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനവും ഉപയോഗവും. ഈ നിബന്ധനകൾ സേവനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സന്ദർശകർക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ബാധകമാണ്.

സേവനം ആക്സസ്സുചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സേവനം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ നിയന്ത്രിക്കാത്തതോ ആയ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ് സൈറ്റുകളിലേക്കോ സേവനങ്ങളിലേക്കോ ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി വെബ് സൈറ്റുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്നിവയിൽ എന്റെ ബ്ലോഗിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല, ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല. ലഭ്യമായതോ ഉള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം, ചരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയം എന്നിവ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതിനാലോ ഉണ്ടായതോ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്റെ ബ്ലോഗ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ബാധ്യതയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഏതെങ്കിലും വെബ് സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ വഴി.

നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി വെബ് സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിരാകരണം

നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത ഇല്ലാതെ, ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഞങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം.

അവരുടെ സ്വഭാവം അവസാനിച്ചാൽ അതിജീവിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ വ്യവസ്ഥകൾ, വാറന്റി നിരാകരണവ്യവസ്ഥകൾ, നഷ്ടപരിഹാരം, ബാധ്യതയുടെ പരിധികൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

നിരാകരണം

നിങ്ങളുടെ സേവന ഉപയോഗം താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. സേവനം "ഒരു IS", "AS AVAILABLE" അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സേവനം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിരാകരിക്കുന്നു തന്നെ നൽകാൻ ആണ് സൂചിതമോ ആയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്നാൽ വ്യാപാരയോഗ്യമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിന് ഫിറ്റ്നസ്, പ്രകടനം നോൺ-ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന വാറണ്ടി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഭരണ നിയമം

ഈ നിബന്ധനകൾ നിയമ വ്യവസ്ഥകളുടെ പൊരുത്തക്കേട് കണക്കിലെടുക്കാതെ നെതർലാന്റിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരാജയം ആ അവകാശങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷിക്കൽ ആയി പരിഗണിക്കില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ കോടതിയിൽ അസാധുവയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതോ ആണെങ്കിൽ, ഈ നിബന്ധനകളിൽ ശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗത്തിൽ തുടരും. ഈ നിബന്ധനകൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ കരാറും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കരാറുകളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാറ്റങ്ങൾ

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിബന്ധനകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയോ പകരം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഒരു പുനരവലോകനമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് എൺപത് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഒരു ഭൌതിക മാറ്റം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്.

ആ പുനരവലോകനം ഫലപ്രദമാകുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ സേവനം ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പരിഷ്കരിച്ച നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പുതിയ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക.

Contact Us

ഈ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

സമീപകാല അഭിപ്രായങ്ങൾ