תנאים

עדכון אחרון: ספטמבר 19, 2019

אנא קרא תנאי שימוש אלה ("תנאים", "תנאי שימוש") בעיון לפני השימוש באתר https://emauselca.org ("השירות") המופעל על ידי הבלוג שלי ("אנחנו", "אנחנו" או " שלנו ”).

הגישה שלך לשירות ושימוש בו מותנית בקבלתך ובהתאמה לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הזוכים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם כל חלק של התנאים אז אתה לא יכול לגשת לשירות.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת הבלוג שלי.

לבלוג שלי אין שום שליטה עליו ואינו נושא באחריות לתוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. עוד אתה מאשר ומסכים כי הבלוג שלי לא יהיה אחראי או אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או לכאורה נגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על תוכן, סחורות ושירותים כאמור הזמינים או דרך אתרי אינטרנט ושירותים כאלה.

אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט של צד שלישי או שירותים שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו עשויים לסיים או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, אם אתה מפר את התנאים.

כל הוראות התנאים, אשר מטבען ישמרו על סיוםן, ימשיכו להתקיים, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות של אחריות.

כתב ויתור

השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו "זמין". השירות ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע.

חוק מסדיר

תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי הולנד מבלי להתייחס להוראות ניגוד החוק שלה.

הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר התנאים של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא חומר ננסה לספק לפחות 30 ימים הודעה לפני כל התנאים החדשים נכנס לתוקף. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

צרו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר.

תגובות אחרונות